OBS! vid inbetalning av medlemsavgifter Ange namn osv.

                            Gryts Hembygdsförening
 Årsprogram Hbf 2022.pdf

Styrelsen: 2022-2023
Erik Lundberg Ordförande tel. 0708-45 07 20
Mats Edberg Sekreterare
Margareta Ljung Kassör
Ledamöter: Roland Berg, Vivianne Jonsson, Bo Dahlgren och Ulf Jonsson
Suppleanter: Magnus Ek och Sandra Torgersen
Arkiv: Barbro Pettersson, Erik Lundberg, Roland Berg samt Margareta Ljung
Hemsida: Barbro Pettersson 0763 409968
Medlemsavgift är 50:-/år bg 140-5513 eller swish 123 6341838
https://www.hembygd.se/gryts-hembygdsf-rening


                                                    Gryts Sockenförening
Styrelsen: 2022-2023
Cia Lindkvist Steén Ordförande
Roine Andersson vice ordförande
Barbro Pettersson sekreterare
Anders Carlsson Kassör
Ledamöter: Jörgen Magnusson, Jan-Peder Dareus, Eva-Karin Pettersson.
Suppleanter: Johan Gustafsson och Erik Gräslund.
Hedersmedlem: Sivert Sahlström
Medlemsavgift är 50:-/år swish 123 2189934
Hemsida: www.gryt.se 

                                                          Gryts Idrottsförening
Styrelsen: 2022-2023
Thomas Söderling Ordförande tel. 0707-52 44 36
Carin Söderling Sekreterare
Anders Carlsson Kassör
Ledamöter: Marie Lind-Eriksson, Mikael Magnusson; Joakim Blomqvist; Mats Hammenstig och Bo Eriksson
Suppleanter: Magnus Ek och Angelica Kron

Det är Gryts IF som arrangerar Grytsloppet och simskolan vid Sandgärdet
Man sköter även del av Östgötaleden och Elljusspåret
Medlemsavgift 100:-
bg 829-3169 swish 123 4817615

.

                                        Gryts Skärvårdsförening
Styrelsen 2021-2022:
Karsten Åström Ordförande tel.0706-31  22 84
Anna Gräslund vice ordf.
Erik Fahlbeck sekreterare
Julia Gustafsson kassör
Ledamot: Johan Gustafsson och Jacob Wesström
Suppleanter: Ken Magnusson och Lotta Liljedahl
I medlemskapet ingår 2 nummer/år av skriften Grytsskanken
Medlemsavgift 100:- bg 5285-3801 swish 123 0287181
www.skarvardsforening.se

                                               Gryts Biblioteksförening
Öppet måndagar och torsdagar kl. 18-19
Styrelsen 2022-2023:
Håkan Sandell Ordförande tel. 0708-37 92 58
hakan.sandell@consid.se
Ledamöter: Lena Lindqvist, Ingrid Magnusson, Bo Magnusson och Siv Kvarnström
Suppleanter: Christina Hårdner och Birgit Höjer
Medlemsavgift 100:- bg 5748-9387 swish 123 1664812

                                                      Gryts Bygdegårdsförening
Styrelsen: 2022-2023

Mats Edberg Ordförande tel. 0734-16 16 07
Cia Lindkvist Steén Vice ordf
Karin Cederqvist Sekreterare
Erik Elander Duque Kassör
Ledamöter: Ulf Larsson, Johan Gustafsson och Tomas Stark
Suppleanter; Anna Rönneskog och Niklas Hamström.
Medlemsavgift 100:-/år
bg 5863-4262 swish 123 0411983
https://bygdegardarna.se/gryt/

                                                   Gryts Segelsällskap
http://grss.bloggo.nu/
Styrelsen 2022-2023:
Mikael Jacobsson ordförande tel. 0706 47 58 10
Barbro Pettersson sekreterare
Håkan Hallgren kassör
Ledamöter: Carin Sköld Hallgren, Johan Gustafsson, Martin Åkerblom, Roger Larsson och Henrik Strömberg
Medlemsavgift 200 :-/ familj 300:-/år bg 5221-2495 swish 123 6250179

                                    Bilder från Snäckevarp Sail Week 2022
                            
https://www.facebook.com/snackevarpsailweek 

                                                 Gryts Föreläsningsförening

Styrelsen 2022-2023
Anna Rönneskog Ordförande tel. 0706 17 04 74
Margareta Bergstrand Sekreterare
Ingrid Magnusson Kassör
Ledamöter: Magnus Höjer, Ragnar Dahlberg och Mats Edberg
Suppleanter: Birgit Höjer, Birgitta Steen och Helena Jarstad
Stödjande medlemmar, valfri summa bg 244-9007