Almanacka för Gryt Res för ev. förändringar

SEPTEMBER
23-30 september Konstutställning i Gryts Bygdegård
28 september Sopplunch i Gryts församlingshem kl. 12

OKTOBER
10 oktober Peter Johansson Föreläsning kl. 19
19 oktober Sopplunch i Gryts församlingshem kl. 12
24 Oktober Henrik Ekman Föreläsning kl. 19

NOVEMBER
23 November Sopplunch i Gryts församlingshem kl. 12